Veřejná zakázka: Zajištění cateringu a souvisejících služeb pro Anatomický ústav LF MU – rámcová dohoda 2024-2026 - opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7260
Systémové číslo: P24V00000216
Spisová značka: MU-ZAK/170023/2024/2418135/LF
Datum zahájení: 27.05.2024
Nabídku podat do: 07.06.2024 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění cateringu a souvisejících služeb pro Anatomický ústav LF MU – rámcová dohoda 2024-2026 - opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění cateringu a souvisejících služeb pro Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, podrobně specifikovaných v technických podmínkách zadavatele a provedených za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace.
Účel veřejné zakázky:
Anatomický ústav v rámci své činnosti pořádá vzdělávací kurzy, případně poskytuje zázemí pro pořádání těchto nebo obdobných kurzů. Účastníky těchto kurzů jsou významní odborníci a uznávaní experti na různé oblasti, mnozí z těchto účastníků jsou odborníci ze zahraniční. S ohledem na tyto skutečnosti potřebuje zadavatel zajistit odpovídající, zejména reprezentativní prostředí a s tím související služby pro kvalitní a hladký průběh těchto kurzů.
Účelem veřejné zakázky je proto nezbytné zajistit dostatečně kvalitní catering a související služby pro Anatomický ústav LF MU.
Tyto skutečnosti byly zadavatelem zohledněny v podmínkách této veřejné zakázky. Zadavatel tímto apeluje na dodavatele, aby rovněž konkrétní nabídka a plnění dostatečně reflektovaly zamýšlený účel této veřejné zakázky, pro který je zadávána.
Výsledkem výběrového řízení bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Rámcová dohoda bude uzavřena s jediným účastníkem s tím, že v ní budou obsaženy a vymezeny všechny podmínky plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s otevřenou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Lékařská fakulta
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E ZAK na adrese veřejné zakázky (https://zakazky.muni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy