Veřejná zakázka: Zpracování PD pro stavební povolení - FVE na objektech MU - 2. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7266
Systémové číslo: P24V00000222
Spisová značka: MU-ZAK/172342/2024/2420517/RMU
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.06.2024
Nabídku podat do: 09.07.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD pro stavební povolení - FVE na objektech MU - 2. část
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v kompletním zpracování technické a projekční přípravy určené pro realizaci dotačně energetického projektu na fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“). Konkrétně se jedná o zpracování návrhu FVE a konzultace s architektem a památkáři,
zajištění místního šetření a případná úprava návrhu FVE, zpracování žádosti o připojení výrobny k distribuční soustavě, statického posouzení dotčených objektů, zpracování projektové dokumentace technologie FVE v rozsahu pro stavební povolení, posouzení objektů z hlediska PO, výkazu výměr FVE a zajištění inženýrské činnosti spojené se získáním právoplatného stavebního povolení včetně zajištění všech potřebných vyjádření souhlasů, stanovisek, povolení, rozhodnutí, oznámení, ohlášení potřebných k řádné a včasné realizaci, předání, provozu a užívání FVE v souladu s právními předpisy. Cílem zadavatele je pro navržené a stavebně povolené FVE získat dotaci z některého dotačního programu v
ČR. Dotace není předmětem této veřejné zakázky, avšak vybraný zhotovitel musí brát zřetel na to, aby celé dílo bylo vypracované tak, aby dotaci bylo možné získat, bez dodatečných úprav předaného díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy