Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Elektromagnetický systém na vícerozsahové měření vodivosti půd (EMI)
above-the-threshold Awarded 07.05.2024 24.05.2024 10:00
Rámcová dohoda - Dodávky souprav pro sekvenování vzorků (2024)
below-the-threshold Awarded 07.05.2024 24.05.2024 10:00
Sestava RTG a micro CT
below-the-threshold Evaluation 06.05.2024 17.06.2024 10:00
Servis a údržba multifunkčních zařízení Rektorátu MU 2024 – 2028
below-the-threshold Awarded 03.05.2024 22.05.2024 10:00
Tavička
small-scale public contract Awarded 03.05.2024 16.05.2024 10:00
Hlubokomrazící box pro FSpS MU
small-scale public contract Cancelled 02.05.2024 23.05.2024 11:00
Set rotační vakuová odparka a recirkulační chladič (10 ks)
below-the-threshold Evaluated 02.05.2024 21.05.2024 10:00
Eye tracking camera for measurement in MRI and EEG labs (2nd repetition)
small-scale public contract Awarded 02.05.2024 13.05.2024 10:00
Dodávka interiéru do objektu A19 na LF MU
below-the-threshold Awarded 30.04.2024 20.05.2024 12:00
část č.3 VZ: Simulátor pro arteriální kanylaci - horní končetina (dospělý jedinec)
small-scale public contract Awarded 30.04.2024 13.05.2024 14:00
část č.1 VZ: Model k ultrazvukovému vyšetřování plodu
small-scale public contract Awarded 30.04.2024 13.05.2024 14:00
Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2024
small-scale public contract Awarding 30.04.2024
Přístroje pohybové terapie (MUNI 3.2.1)
small-scale public contract Awarded 29.04.2024 10.05.2024 11:00
3ks bezdrátových mobilních ultrazvuků s fázovou a lineární sondou pro kardiologii
small-scale public contract Awarded 29.04.2024 13.05.2024 10:00
Dodávka multimodálního fluorescenčního konfokálního mikroskopu s modulem pro měření doby života fluorochromu (FLIM)
above-the-threshold Evaluation 29.04.2024 30.05.2024 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016