Veřejná zakázka: MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – generální dodávka stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4072
Systémové číslo: P16V00000013
Spisová značka: MU-ZAK/5413/2016/323215/RMU (uzavřeno)
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 630726
Počátek běhu lhůt: 03.06.2016
Nabídku podat do: 09.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – generální dodávka stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je generální dodávka stavby, v rámci které bude provedena kompletní rekonstrukce a modernizace budov D, C, E, F, jakož i dostavba budov D1 a D2 v historickém areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na ul. Arna Nováka v Brně včetně jejich technického vybavení, venkovních úprav a sítí. Součástí předmětu veřejné zakázky je zejména provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a technologických dodávek a montážních prací nutných k přípravě provedení stavby, k jejímu řádnému provedení ve stanovených lhůtách, předání zadavateli, jakož i k její kolaudaci. Výsledkem realizace předmětu veřejné zakázky by tak měl být moderní, kompaktní areál pro vysokoškolskou výuku a vědeckou činnost v rámci filozofických oborů a s ním příležitost pro výrazné zkvalitnění a další rozvoj vzdělávacích a vědeckovýzkumných aktivit zadavatele.

Součástí předmětu veřejné zakázky nejsou služby technického dozoru.

Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen zejména obchodními a technickými podmínkami zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 290 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky v listinné podobě se podávají na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno.

Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky