Public contract: Spektrometry pro LF MU

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 4502
System number: P17V00000122
File number: MU-ZAK/40688/2017/506129/LF
Date of commence: 04.05.2017
Tender submit to: 18.05.2017 13:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Spektrometry pro LF MU
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro potřeby příslušných pracovišť LF MU, podrobně specifikovaná v technických podmínkách zadavatele a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace, tj. příslušném návrhu smlouvy a jejích přílohách.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s otevřenou výzvou
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 720 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Masarykova univerzita
 • CRN: 00216224
 • Postal address:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Name of the department: Lékařská fakulta
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60052494

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
a) v listinné podobě:
• na podatelnu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 753/5, 625 00 Brno (kontaktní adresa), prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, nebo
• osobním podáním, po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou zadavatele, kterou je Ing. Marek Buriška, na adrese: Referát veřejných zakázek, Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A17, místnost 313, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, tel. 549 49 3265
b) v elektronické podobě:
• elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E ZAK na https://zakazky.muni.cz/

Contact

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses