Public contract: Služby odpadového hospodářství MUNI 2020-2024

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 5798
System number: P20V00000194
File number: MU-ZAK/119608/2020/1198115/RMU
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-032070
Date of commence: 11.09.2020
Tender submit to: 27.11.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Služby odpadového hospodářství MUNI 2020-2024
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je je zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů, které jsou vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy pro Masarykovu univerzitu to vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále také jen „zákon o odpadech“) a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které souvisejí s problematikou odpadového hospodářství

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 10 400 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Brno-město

Contracting authority

 • Official name: Masarykova univerzita
 • CRN: 00216224
 • Postal address:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Name of the department: Odbor veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60052494

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses