Public contract: Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 7008
System number: P23V00000343
File number: MU-ZAK/278407/2023/2195421/RMU
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2024-014040
Date of commence: 04.04.2024
Tender submit to: 11.06.2024 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno - Bohunice. Pavilon bude upraven pro činnost výzkumného centra CREATIC. Vybudované laboratorní prostory budou provozovány v režimu GMP (Good Manufacturing Practice) a bude v nich probíhat výzkum, vývoj a výroba léčiv. Rekonstrukce bude spočívat zejména v následujících činnostech: vybourání nevyhovujících prostor, částečné demontáži technického zařízení budov (ZTI, VZT, elektroinstalace, MaR, BMS, atd.), novém stavebním řešení vnitřních prostor včetně nového technického zařízení budov v interiéru a na střeše objektu a souvisejících stavebních pracích včetně doplnění potřebné technické infrastruktury o novou trafostanici a diesel agregát. Nově vybudované laboratorní prostory třídy „K“ budou realizovány z SDK příček, čisté prostory (klasifikace třídy A, B, C a D) budou vystavěny z kovových sendvičových panelů. Stavební práce budou probíhat za souběžného provozu stávajících laboratoří s čistými prostory v části 3.NP. Součástí předmětu je rovněž validace čistých prostor dle pravidel EU GMP a součinnost při dodávce technologického zařízení.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 225 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Brno-město

Contracting authority

 • Official name: Masarykova univerzita
 • CRN: 00216224
 • Postal address:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Name of the department: Odbor veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60052494

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses