Overview of the public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
<hidden title>
above-the-threshold Commenced 01.06.2020 03.07.2020 10:00
Osobní automobil pro PřF MU
small-scale public contract Receipt of tenders 01.06.2020 16.06.2020 09:00
RIUP 2001 Technické řešení pro kvantitativní analýzu stopových množství analytů v komplexních matricích
above-the-threshold Receipt of requests to participate 29.05.2020 30.06.2020 10:00
Vybudování vstupu do areálu Přírodovědecké fakulty z ul. Kounicova
small-scale public contract Receipt of tenders 28.05.2020 15.06.2020 11:00
RIUP2005 Chovný systém pro rybí modely
small-scale public contract Receipt of tenders 28.05.2020 12.06.2020 09:00
Kapalinový proteinový chromatograf pro CEITEC MU
below-the-threshold Receipt of tenders 28.05.2020 15.06.2020 10:00
Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU - rámcová dohoda 2020-2023
above-the-threshold Receipt of tenders 28.05.2020 07.07.2020 13:00
Defibrilátory
below-the-threshold Receipt of tenders 27.05.2020 29.06.2020 11:00
Specializované zdravotnické simulátory
above-the-threshold Receipt of tenders 27.05.2020 07.07.2020 11:00
NMR spektrometr
above-the-threshold Receipt of tenders 27.05.2020 02.07.2020 10:00
RCX2004 Rozpouštědla pro mobilní fáze LC/MS
small-scale public contract Receipt of tenders 26.05.2020 10.06.2020 09:00
RCX2003 Rozpouštědla pro reziduální analýzu pesticidů
small-scale public contract Receipt of tenders 25.05.2020 05.06.2020 09:00
Preparativní ultacentrifuga
below-the-threshold Receipt of tenders 22.05.2020 09.06.2020 10:00
Infrastruktura pro IGA MU - servery
below-the-threshold Receipt of tenders 22.05.2020 09.06.2020 10:00
Rozdělení učebny č. 3011 na kanceláře
small-scale public contract Receipt of tenders 20.05.2020 08.06.2020 15:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››