Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Hlubokomrazící box pro FSpS MU - opakované řízení
small-scale public contract Receipt of tenders 11.06.2024 24.06.2024 15:00
CZ2403 Biohazard box třídy II
small-scale public contract Receipt of tenders 11.06.2024 25.06.2024 12:00
CZ2404 Vysokorychlostní kamera s příslušenstvím
small-scale public contract Receipt of tenders 11.06.2024 28.06.2024 12:00
Úložiště
below-the-threshold Receipt of tenders 11.06.2024 27.06.2024 10:00
Dodávka síťových modulů CISCO
small-scale public contract Receipt of tenders 10.06.2024 01.07.2024 10:00
Systém pro sušení a purifikaci rozpouštědel – opakované řízení
small-scale public contract Receipt of tenders 10.06.2024 21.06.2024 10:00
PCR cyklery s výměnnými bloky
small-scale public contract Receipt of tenders 07.06.2024 24.06.2024 10:00
Rentgenový fantom pro Kliniku radiologie a nukleární medicíny LF MU
small-scale public contract Receipt of tenders 07.06.2024 24.06.2024 12:00
Zařízení pro provedení kinematické analýzy u laboratorních zvířat
below-the-threshold Receipt of tenders 06.06.2024 25.06.2024 11:00
Systémy pro sledování a záznam motorických funkcí laboratorních zvířat
below-the-threshold Receipt of tenders 06.06.2024 25.06.2024 10:00
Programovatelný tahač skleněných mikroelektrod
small-scale public contract Receipt of tenders 06.06.2024 27.06.2024 10:00
CD Spektrometr
below-the-threshold Receipt of tenders 06.06.2024 24.06.2024 10:00
NMR spektrometr
above-the-threshold Receipt of tenders 05.06.2024 30.07.2024 10:00
Spektroskopický elipsometr / Spectroscopic ellipsometer
above-the-threshold Receipt of tenders 05.06.2024 24.07.2024 10:00
Systém řízení a distribuce audio a video signálů v aule PřF MU
below-the-threshold Receipt of tenders 05.06.2024 24.06.2024 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016