Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tiskařské služby 004-2013
nadlimitní Zadáno 13.04.2013 16.05.2013 09:00
Audiovizuální technika pro potřeby FF MU
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2013 30.04.2013 14:00
Odborná literatura pro FSS – 08/2013
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2013 17.04.2013 09:00
BIOLOGICKÝ TERMOSTAT (se sycením CO2)
nadlimitní Zadáno 09.04.2013 24.06.2013 10:00
FLUORODETEKČNÍ CYTOMETR PRO ANALÝZU BUNĚČNÝCH KULTUR
nadlimitní Zadáno 09.04.2013 25.06.2013 10:00
HPLC SYSTÉM PRO ANALÝZY FOTOCHEMICKÝCH DEGRADAČNÍCH PRODUKTŮ (DAD A FLD)
nadlimitní Zadáno 09.04.2013 26.06.2013 09:00
INVERZNÍ MIKROSKOP PRO RUTINNÍ SLEDOVÁNÍ BUNĚK V PRŮBĚHU KULTIVACE
nadlimitní Zadáno 09.04.2013 26.06.2013 10:00
KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF - HPLC
nadlimitní Zadáno 09.04.2013 26.06.2013 13:30
KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ KONCENTRACÍ TSP, PM10, PM4, PM2.5 A PM1 (počet částic) ROZPTYLEM BÍLÉHO SVĚTLA
nadlimitní Zadáno 09.04.2013 26.06.2013 14:00
MONITOROVACÍ STANICE PRAŠNÉHO AEROSOLU. KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ KONCENTRACE PM2.5
nadlimitní Zadáno 09.04.2013 26.06.2013 14:30
Nákup software pro projekt IVPP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2013 25.04.2013 14:00
PCR BOX PRO DNA A RNA DEKONTAMINACI PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
nadlimitní Zadáno 09.04.2013 26.06.2013 10:30
PŘÍSTROJ NA ŘÍZENÉ ODPAŘOVÁNÍ VZORKŮ
nadlimitní Zadáno 09.04.2013 25.06.2013 13:30
SERVERY A ZÁLOŽNÍ BATERIOVÉ ZDROJE
nadlimitní Zadáno 09.04.2013 24.06.2013 13:30
SKENOVACÍ CYTOMETR, CYTOMETRICKÉ ANALÝZY V MIKRODESKOVÉM PROVEDENÍ
nadlimitní Zadáno 09.04.2013 02.07.2013 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016