Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Koncentrátory projektu CEITEC
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 15.06.2015 10:00
Konfokální mikroskopie - CEITEC MU II. – část 2
nadlimitní Zadáno 26.05.2015 27.07.2015 13:00
Modernizace trafostanice, kabelových rozvodů a elektroinstalací ve vybraných objektech Přírodovědecké fakulty MU – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2015 02.06.2015 10:00
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU 2015 II
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 03.06.2015 13:00
Rekonstrukce chodby
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 05.06.2015 10:00
Zvýšení kapacity bateriových modulů UPS a v návaznosti na to interaktivní start stávajícího náhradního zdroje
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 09.06.2015 11:00
Dodávka výpočetní techniky, SKM MU
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 02.06.2015 09:00
FSpS – doplnění chlazení do pavilonu A 33
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 02.06.2015 10:00
Napojení objektu Právnické fakulty MU na BMS Kampus MU
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 29.05.2015 12:00
Audit projektu C4E
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2015 19.05.2015 10:00
Mikroskopy pro LF MU 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2015 26.05.2015 13:00
Rekonstrukce vzduchotechniky menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2015 21.05.2015 10:00
Výměna 2 ks osobních výtahů v objetku areálu Rektorátu Masarykovy univerzity
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2015 12.05.2015 10:00
Rekonstrukce sociálních zařízení PdF MU - Poříčí 9
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2015 22.05.2015 10:00
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2015 14.05.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016