Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Simulátory, modely a trenažéry pro Kliniku dětské anesteziologie a resuscitace LF MU 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 02.07.2024 13:00
Duální sonda pro NMR spektrometr pro industriální aplikace
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 08.07.2024 10:00
Dodávka 5 kusů holterovských nahrávačů s vyhodnocovacím SW
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2024 02.07.2024 12:00
Perfuzní set pro izolované srdce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2024 28.06.2024 10:00
CZ2402 Laboratorní chlazená centrifuga
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2024 15.07.2024 14:00
Hmotnostní spektrometr
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 16.07.2024 10:00
Inkubátor s H2O2 sterilizací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 02.07.2024 12:00
LF – Úprava pavilonu A18
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 27.06.2024 11:00
ICT infrastruktura pro výuku na ECON MUNI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 25.06.2024 10:00
Laminární box pro Biologický ústav LF MU – výzkumná skupina Lenky Bešše
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 02.07.2024 12:00
CO2 inkubátor pro Biologický ústav LF MU – výzkumná skupina Lenky Bešše
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 02.07.2024 12:00
Flash chromatograf
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 02.07.2024 13:00
Forenzní stanice a IT pro PhD a GPU karty pro výuku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 26.06.2024 10:00
Systém silových desek a vyhodnocovacího software pro analýzu chůze a rovnováhy
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 28.06.2024 10:00
Systém pro operantní autoaplikaci návykových látek potkanům
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 15.07.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››