Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Drogistické zboží 001-2018
podlimitní Zadáno 08.02.2018 19.02.2018 09:00
Dodávka 35mm vybavení promítací kabiny
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 16.03.2018 10:00
Dodávka výpočetního klastru pro projekt OP VVV LINDAT/CLARIN
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 22.02.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky dusíku pro CEITEC MU
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2018 22.02.2018 10:00
SIMU+ FSS – dodávka interiérového vybavení
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2018 16.02.2018 10:00
System for head movements and eye movements measurement
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2018 20.02.2018 10:00
část 1 - ACADEMIC RESTAURANT
nadlimitní Hodnocení 26.01.2018 28.02.2018 09:00
část 2 - Akademická menza, menza Veveří a menza Vinařská
nadlimitní Hodnocení 26.01.2018 28.02.2018 09:00
Zajištění pomocných a úklidových služeb pro stravovací provozy Správy kolejí a menz MU
nadlimitní Hodnocení 26.01.2018 28.02.2018 09:00
Pokročilá mikroskopie - Inkubační komora pro Leica konfokální mikroskop s řízenou atmosférou + úpravy optiky
podlimitní Zadáno 25.01.2018 19.02.2018 10:00
Disková úložiště pro FI
podlimitní Zadáno 23.01.2018 08.02.2018 10:00
RI 1804 Kostní denzitometr
podlimitní Hodnocení 18.01.2018 05.02.2018 10:00
RI 1805 Analyzátor plynů, běžecký a bicyklový ergometr
podlimitní Hodnocení 18.01.2018 12.02.2018 10:00
RI 1806 Synchronizovaný systém 3 D kinematické a elektromyografické analýzy pohybu
podlimitní Hodnocení 18.01.2018 05.02.2018 10:00
Odborná periodika pro CEITEC MU - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2018 02.02.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016