Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hlubokomrazící box pro FSpS MU
VZ malého rozsahu Zrušeno 02.05.2024 23.05.2024 11:00
Set rotační vakuová odparka a recirkulační chladič (10 ks)
podlimitní Hodnocení 02.05.2024 21.05.2024 10:00
Eye tracking camera for measurement in MRI and EEG labs (2nd repetition)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2024 13.05.2024 10:00
Dodávka interiéru do objektu A19 na LF MU
podlimitní Zadáno 30.04.2024 20.05.2024 12:00
část č.3 VZ: Simulátor pro arteriální kanylaci - horní končetina (dospělý jedinec)
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2024 13.05.2024 14:00
část č.1 VZ: Model k ultrazvukovému vyšetřování plodu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2024 13.05.2024 14:00
Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2024
VZ malého rozsahu Zadávání 30.04.2024
Přístroje pohybové terapie (MUNI 3.2.1)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2024 10.05.2024 11:00
3ks bezdrátových mobilních ultrazvuků s fázovou a lineární sondou pro kardiologii
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2024 13.05.2024 10:00
Dodávka multimodálního fluorescenčního konfokálního mikroskopu s modulem pro měření doby života fluorochromu (FLIM)
nadlimitní Hodnocení 29.04.2024 30.05.2024 10:00
Kancelářský nábytek a nábytek do výukových místností pro LF MU - jaro 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2024 13.05.2024 13:00
Tiskařské služby časopisu Re:vize. Pohledy na minulost a současnost
podlimitní Hodnocení 26.04.2024 17.05.2024 10:00
Polarimetr
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2024 14.05.2024 10:00
Doplnění a rozšíření systémů EKV a PZTS v pavilonech UKB
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2024 14.05.2024 13:00
Framework Agreement – NGS Sequencing of Plant Genomes [(2024) repetition]
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2024 06.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016