Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Interiérové vybavení Čítárny FF (opakování)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 24.07.2020 10:00
Dodávka reklamního textilu 2020 - trika
nadlimitní Zadáno 08.07.2020 20.07.2020 10:00
Výmalba ubytovacích a stravovacích provozů Správy kolejí a menz MU 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2020 16.07.2020 13:00
Zdravotnické trenažéry
nadlimitní Zadáno 03.07.2020 10.08.2020 11:00
Centrifugy pro CEITEC MU
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2020 14.07.2020 10:00
PrirF – Vestavba laboratoře ve 3.NP pavilonu A10, UKB
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 27.07.2020 10:00
Úprava dvora PdF MUNI, Poříčí 31a, Brno - II. fáze kavárny Kafinet
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 17.07.2020 11:00
EXC2003 Vakuová vývěva (2 ks)
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2020 13.07.2020 11:00
Botanická zahrada – vybudování akumulační nádrže – opakované řízení II
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2020 29.07.2020 10:00
Rekonstrukce Areálu FF, Arna Nováka, Brno, budova E – II.etapa
podlimitní Zadáno 24.06.2020 21.07.2020 10:00
Super rozlišovací světelný fluorescenční mikroskop
nadlimitní Zadáno 23.06.2020 27.07.2020 10:00
Odborná studie právního rámce a strategie využívání termálních vod - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.06.2020 14.07.2020 09:00
Osobní automobil pro PřF MU - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 03.07.2020 09:00
EXC2010 Fluorimetr
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 13.07.2020 09:00
Pořízení úložiště v serverovně A35 pro CEITEC MU
nadlimitní Zadáno 23.06.2020 12.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016