Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
část č.1 VZ: Model k ultrazvukovému vyšetřování plodu
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2024 13.05.2024 14:00
Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2024
VZ malého rozsahu Zadávání 30.04.2024
Přístroje pohybové terapie (MUNI 3.2.1)
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2024 10.05.2024 11:00
3ks bezdrátových mobilních ultrazvuků s fázovou a lineární sondou pro kardiologii
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2024 13.05.2024 10:00
Dodávka multimodálního fluorescenčního konfokálního mikroskopu s modulem pro měření doby života fluorochromu (FLIM)
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2024 30.05.2024 10:00
Kancelářský nábytek a nábytek do výukových místností pro LF MU - jaro 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2024 13.05.2024 13:00
Tiskařské služby časopisu Re:vize. Pohledy na minulost a současnost
podlimitní Hodnocení 26.04.2024 17.05.2024 10:00
Polarimetr
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2024 14.05.2024 10:00
Modernizace knihovny ESF MU - dodávka osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2024 13.05.2024 10:00
Doplnění a rozšíření systémů EKV a PZTS v pavilonech UKB
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2024 14.05.2024 13:00
Framework Agreement – NGS Sequencing of Plant Genomes [(2024) repetition]
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2024 06.05.2024 10:00
PdF – Doplnění vnějších žaluzií + elektrorozvody
podlimitní Hodnocení 24.04.2024 17.05.2024 10:00
Magnetoterapeutické přístroje pro aplikovanou fyzioterapii (MUNI 3.2.1)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2024 06.05.2024 11:00
Rekonstrukce vodovodu a WC na FSS - II. etapa
podlimitní Hodnocení 23.04.2024 24.05.2024 10:00
Rekonstrukce a doplnění evakuačního a místního rozhlasu v UKB
nadlimitní Hodnocení 22.04.2024 17.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016