Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PrirF – Vestavba laboratoře ve 3.NP pavilonu A10, UKB
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 27.07.2020 10:00
Úprava dvora PdF MUNI, Poříčí 31a, Brno - II. fáze kavárny Kafinet
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 17.07.2020 11:00
EXC2003 Vakuová vývěva (2 ks)
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2020 13.07.2020 11:00
Botanická zahrada – vybudování akumulační nádrže – opakované řízení II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2020 29.07.2020 10:00
Rekonstrukce Areálu FF, Arna Nováka, Brno, budova E – II.etapa
podlimitní Zadáno 24.06.2020 21.07.2020 10:00
Super rozlišovací světelný fluorescenční mikroskop
nadlimitní Zadáno 23.06.2020 27.07.2020 10:00
Odborná studie právního rámce a strategie využívání termálních vod - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.06.2020 14.07.2020 09:00
Osobní automobil pro PřF MU - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 03.07.2020 09:00
EXC2010 Fluorimetr
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 13.07.2020 09:00
Pořízení úložiště v serverovně A35 pro CEITEC MU
nadlimitní Vyhodnoceno 23.06.2020 12.08.2020 10:00
Frakcionátor centrifugačních gradientů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 07.07.2020 10:00
Zajištění převozu hotovosti a stravenek pro Správu kolejí a menz MU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.06.2020 03.07.2020 10:00
Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO pro Správu kolejí a menz MU
podlimitní Vyhodnoceno 22.06.2020 16.07.2020 13:00
Zdravotnické pomůcky pro nácvik punkce
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 27.07.2020 11:00
Zdravotnické trenažéry pro nácvik první pomoci
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 03.08.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016