Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery 2023 02
nadlimitní Zadáno 05.10.2023 16.10.2023 10:00
Vzdělávací služby pro MU 2024-2025
podlimitní Hodnocení 04.10.2023 25.10.2023 10:00
Termocykler pro provádění PCR reakce pro LF MU
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2023 23.10.2023 13:00
Rekonstrukce prostor 1. PP objektu Jaselská 18, Brno, na pracovny doktorských studentů, projekt MUNI4PhD
VZ malého rozsahu Zadáno 28.09.2023 23.10.2023 11:00
Přeložky optických kabelů v lokalitě Botanická 68a
podlimitní Zadáno 26.09.2023 07.11.2023 10:00
Multifunkční mikrodestičkový reader včetně příslušenství pro Biologický ústav LF MU - výzkumná skupina Lenky Bešše
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 09.10.2023 13:00
Reagencie pro přípravu NGS knihoven pro Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU - rámcová dohoda 2023-2025
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2023 03.10.2023 13:00
Osazení objektů MU podružnými objektovými měřiči tepla
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2023 19.10.2023 10:00
Dodávky kancelářských potřeb 2022 01 aktualizace EK 04
nadlimitní Zadáno 15.09.2023 27.09.2023 10:00
Osazení objektů MU podružnými objektovými elektroměry, napájení podružných kalorimetrů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 03.10.2023 10:00
Podpora produktů Oracle
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2023 27.09.2023 10:00
RCX2309 Dodávka technických plynů
podlimitní Zadáno 14.09.2023 04.10.2023 14:00
Fluorescenční, bioluminescenční a rentgenové in vivo vizualizační zařízení s anestézií
nadlimitní Zadáno 10.09.2023 12.10.2023 11:00
Stolní masivně paralelní sekvenátor
nadlimitní Zadáno 10.09.2023 12.10.2023 11:00
Komponenty pro světelnou mikroskopii
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2023 25.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016