Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
část č. 1 VZ: Chlazená centrifuga pro Biologický ústav
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 07.06.2021 13:00
Centrifugy pro LF MU - jaro 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021
Menza Veveří, rekonstrukce vstupu a výdejní linky – stavební část
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2021 21.06.2021 10:00
Servis zdvihacích zařízení pro období 2021 až 2025
podlimitní Zadáno 21.05.2021 14.06.2021 10:00
PC a periferie 2021
nadlimitní Zadáno 19.05.2021 10.06.2021 10:00
Rekonstrukce střechy objektu FF MU, Joštova 13
podlimitní Zadáno 18.05.2021 17.06.2021 10:00
Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO pro Správu kolejí a menz MU 2021
podlimitní Zadáno 18.05.2021 09.06.2021 10:00
SKM Vinařská Fáze A sever a průchod C1 - oprava fasády
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 21.05.2021 10:00
Otevřený informační systém pro Masarykovu univerzitu
nadlimitní V jednání 29.04.2021 14.07.2021 10:00
Zdravotnické přístroje pro SIMU 2
podlimitní Zadáno 27.04.2021 13.05.2021 11:00
Výměna požárních čidel ESF
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2021 14.05.2021 10:00
Stomatologické motory, mikromotory a endomotory s příslušenstvím
podlimitní Zadáno 24.04.2021 13.05.2021 11:00
Nový detektor pro robotizovaný difrakční makromolekulární systém Rigaku HighFlux HomeLab
nadlimitní Zadáno 22.04.2021 24.05.2021 10:00
Technický upgrade robotizovaného difrakčního makromolekulárního systému Rigaku HighFlux HomeLab
nadlimitní Zadáno 22.04.2021 24.05.2021 10:00
Nový detektor pro SAXS kameru BioSAXS-1000
podlimitní Zadáno 22.04.2021 10.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016