Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření virtualizační platformy
podlimitní Zadáno 25.06.2021 16.07.2021 13:00
Logistické, technické a zprostředkovatelské služby pro antarktickou výzkumnou infrastrukturu (2021-2024)
nadlimitní Zadáno 25.06.2021 11.08.2021 11:00
Ordinační a laboratorní skenery 3
nadlimitní Zadáno 23.06.2021 02.08.2021 11:00
Modernizace infrastruktury technologické sítě MUNI UKB
podlimitní Zadáno 22.06.2021 12.07.2021 10:00
Výměna podlahových krytin v ubytovacích provozech Správy kolejí a menz MU 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 30.06.2021 10:00
Dodávka gastrovybavení pro VŠ menzu Veveří, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 22.06.2021 10:00
část č. 2 VZ: Sterilní box pro přípravu vzorků DNA pro PCR pro Ústav lékařské genetiky a genomiky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 24.06.2021 13:00
část č. 1 VZ: Laminární box pro manipulaci s buněčnými kulturami pro Biologický ústav
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 24.06.2021 13:00
PdF2 – stavební úpravy v objektu Poříčí 31 – dodávka interiéru
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 17.06.2021 10:00
Laminární a PCR boxy pro LF MU - jaro 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021
Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brna
nadlimitní Zadáno 08.06.2021 22.11.2021 10:00
IP2021 – 2/A – Tablety pro podporu online výuky
podlimitní Zadáno 07.06.2021 28.06.2021 10:00
C4e - Virtualizační server pro strojové učení
podlimitní Zadáno 04.06.2021 23.06.2021 10:00
SKM -Oprava páteřních rozvodů vody koleje Vinařská – Bloky A1-A3 – I. ETAPA
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 18.06.2021 10:00
Monitoring a hodnocení variability srdeční frekvence metodou spektrální analýzy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2021 11.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016