Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Laminární boxy pro Ústav histologie a embryologie LF MU
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 25.10.2021 13:00
Dodávka kancelářských židlí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2021 18.10.2021 10:00
Dodávka reklamního textilu MUNI 01 2021
nadlimitní Zadáno 07.10.2021 22.10.2021 11:00
PCR přístroj pro Ústav histologie a embryologie LF MU
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 18.10.2021 13:00
Zajištění pozáručního servisu pro laserový konfokální mikroskop LSM880
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 12.10.2021 10:00
RCX2102 Dodávka kryotub a kryoboxů
podlimitní Zadáno 29.09.2021 18.10.2021 10:00
UKB – Servis zdrojů vytápění a chlazení – OPCE
nadlimitní Zadáno 28.09.2021 20.10.2021 10:00
Zajištění zimní údržby v areálech VŠ kolejí Správy kolejí a menz MU
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 07.10.2021 10:00
Pravidelné dodávky obalů a jednorázového nádobí pro stravovací provozy SKM MU - opakované řízení
podlimitní Zadáno 24.09.2021 21.10.2021 10:00
Dodávka matrací a náhradních potahů na matrace pro ubytovací provozy SKM MU 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2021 01.10.2021 10:00
Rekonstrukce vzduchotechniky menzy Veveří, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 30.09.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávky kapalného helia pro CEITEC MU (2021)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 29.09.2021 10:00
Dodatečná dodávka elektrických spotřebičů pro ubytovací provozy SKM MU 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 04.10.2021 10:00
PřF - úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8 – UKB
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 04.10.2021 11:00
Dodávka vybavení cukrárny pro menzu Vinařská, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2021 30.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016