Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Spektrofotometry pro LF MU
VZ malého rozsahu Zadávání 05.05.2022
část č. 2 VZ: Kapesní ultrazvukový přístroj pro rychlou akutní diagnostiku pacienta s duální sondou (fázová + lineární)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2022 17.05.2022 13:00
Kapesní ultrazvukové přístroje pro LF MU
VZ malého rozsahu Zadávání 05.05.2022
Rámcová dohoda na dodávky kapalného helia pro CEITEC MU (2022)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2022 16.05.2022 10:00
Poskytování IT Služeb I - programování v Java jazyce
podlimitní Zadáno 27.04.2022 13.05.2022 10:00
část č. 2 VZ: Chlazená mikrocentrifuga
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2022 09.05.2022 13:00
část č. 1 VZ: Univerzální stolní chlazená centrifuga
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2022 03.05.2022 13:00
Centrifugy pro LF MU
VZ malého rozsahu Zadávání 21.04.2022
Obnova analytické ultracentrifugy s absorbančním, rayleighovým interferenčním a fluorescenčním detektorem
nadlimitní Zadáno 14.04.2022 16.05.2022 10:00
Obnova přístroje pro resonanci povrchového plasmonu (SPR)
nadlimitní Zadáno 14.04.2022 16.05.2022 10:00
3 ks Dewarových nádob pro skladování a transport kapalného dusíku v objemu 240 - 400 l
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 02.05.2022 10:00
Rekonstrukce, doplnění a rozšíření systémů EKV a PZTS v pavilonech UKB
podlimitní Zadáno 12.04.2022 02.05.2022 10:00
Oprava vodovodních škod v prostorách pizzerie v budově VŠ kolejí Kounicova
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2022 26.04.2022 09:00
Rozšiřující moduly pro specializované zdravotnické simulátory
podlimitní Zadáno 11.04.2022 03.05.2022 11:00
Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery 2022
nadlimitní Zadáno 11.04.2022 28.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016