Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka čtyřkolky pro FF MU
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2017 03.02.2017 11:00
Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2017 06.02.2017 10:00
Anatomické modely pro LF MU 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2017 31.01.2017 10:00
Provádění zkoušky na sterilitu hodnoceného léčivého přípravku, mikrobiologické měření a monitorování čistého prostoru pro Farmakologický ústav LF MU – rámcová dohoda 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2017 31.01.2017 13:00
Reagencie a materiál pro zajištění výroby léčivých přípravků v rámci klinického výzkumu Farmakologického ústavu LF MU - rámcová dohoda 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2017 24.01.2017 13:00
Zajištění servisních služeb pro multifunkční velkokapacitní zařízení Rektorátu MU – dodatek č. 6
podlimitní Zadáno 12.01.2017 27.01.2017 10:00
Úprava chodníku před vstupem do FI MU – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2017 16.01.2017 11:00
Servisní služby pro multifunkční zařízení PřF MU
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2017 13.01.2017 10:00
Zhotovení a dodávka klíčů a cylindrických vložek do stávajících systémů generálních klíčů a související servisní práce v UKB
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2017 12.01.2017 13:00
Odborná periodika pro CEITEC MU - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2016 22.12.2016 11:00
Ostraha objektů Masarykovy univerzity na Komenského nám. a Žerotínově nám. – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2016 19.12.2016 13:00
Odborná periodika pro FSS - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016 21.12.2016 09:00
PřF MU, Kotlářská 2, Ústav antropologie – dodávka a montáž interiéru
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2016 19.12.2016 10:00
Dodávka osobního automobilu pro provozní potřeby RMU
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2016 19.12.2016 11:00
Pomocné a úklidové práce pro stravovací provoz Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.12.2016 19.12.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016